Theme Rẻ – Hệ Thống Bán Theme WordPress Giá Rẻ Chất Lượng

Hàng trăm Theme WordPress giá Rẻ Đẹp, tối ưu, chuẩn SEO được xây dựng trên giao diện Flatsome đa dạng lĩnh vực phù hợp với tất cả mọi đối tượng

Theme wp giá rẻ khi mua về được dựng sẵn giúp bạn hoàn thiện website nhanh chóng tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí.Đây chắc hẳn là toàn bộ những thứ mà bạn mong muốn trong website của mình.

THEME wordpress RẺ ĐẸP MỚI CẬP NHẬT

-75%
Giá: Original price was: 1.000.000₫.Current price is: 250.000₫.
-72%
Giá: Original price was: 900.000₫.Current price is: 250.000₫.
-82%
Giá: Original price was: 1.400.000₫.Current price is: 250.000₫.
-79%
Giá: Original price was: 1.200.000₫.Current price is: 250.000₫.
-79%
Giá: Original price was: 1.200.000₫.Current price is: 250.000₫.
-75%
Giá: Original price was: 1.000.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-83%
Giá: Original price was: 1.500.000₫.Current price is: 250.000₫.
-79%
Giá: Original price was: 1.200.000₫.Current price is: 250.000₫.
-83%
Giá: Original price was: 1.500.000₫.Current price is: 250.000₫.
-81%
Giá: Original price was: 1.300.000₫.Current price is: 250.000₫.
-81%
Giá: Original price was: 1.300.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-72%
Giá: Original price was: 900.000₫.Current price is: 250.000₫.
-58%
Giá: Original price was: 600.000₫.Current price is: 250.000₫.
-79%
Giá: Original price was: 1.200.000₫.Current price is: 250.000₫.
-67%
Giá: Original price was: 750.000₫.Current price is: 250.000₫.
-79%
Giá: Original price was: 1.200.000₫.Current price is: 250.000₫.
-67%
Giá: Original price was: 750.000₫.Current price is: 250.000₫.
-67%
Giá: Original price was: 750.000₫.Current price is: 250.000₫.
-79%
Giá: Original price was: 1.200.000₫.Current price is: 250.000₫.
-79%
Giá: Original price was: 1.200.000₫.Current price is: 250.000₫.
-75%
Giá: Original price was: 1.000.000₫.Current price is: 250.000₫.
-79%
Giá: Original price was: 1.200.000₫.Current price is: 250.000₫.
-83%
Giá: Original price was: 1.500.000₫.Current price is: 250.000₫.
-79%
Giá: Original price was: 1.200.000₫.Current price is: 250.000₫.
-83%
Giá: Original price was: 1.500.000₫.Current price is: 250.000₫.
-83%
Giá: Original price was: 1.500.000₫.Current price is: 250.000₫.
-83%
Giá: Original price was: 1.500.000₫.Current price is: 250.000₫.
-81%
Giá: Original price was: 1.300.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-72%
Giá: Original price was: 900.000₫.Current price is: 250.000₫.
-67%
Giá: Original price was: 750.000₫.Current price is: 250.000₫.
-79%
Giá: Original price was: 1.200.000₫.Current price is: 250.000₫.
-67%
Giá: Original price was: 750.000₫.Current price is: 250.000₫.
-79%
Giá: Original price was: 1.200.000₫.Current price is: 250.000₫.
-75%
Giá: Original price was: 1.000.000₫.Current price is: 250.000₫.
-79%
Giá: Original price was: 1.200.000₫.Current price is: 250.000₫.
-83%
Giá: Original price was: 1.500.000₫.Current price is: 250.000₫.
-83%
Giá: Original price was: 1.500.000₫.Current price is: 250.000₫.
-83%
Giá: Original price was: 1.500.000₫.Current price is: 250.000₫.
-79%
Giá: Original price was: 1.200.000₫.Current price is: 250.000₫.
-83%
Giá: Original price was: 1.500.000₫.Current price is: 250.000₫.
-88%
Giá: Original price was: 2.000.000₫.Current price is: 250.000₫.
-72%
Giá: Original price was: 900.000₫.Current price is: 250.000₫.
-88%
Giá: Original price was: 2.000.000₫.Current price is: 250.000₫.
-82%
Giá: Original price was: 1.400.000₫.Current price is: 250.000₫.
-72%
Giá: Original price was: 900.000₫.Current price is: 250.000₫.
-72%
Giá: Original price was: 900.000₫.Current price is: 250.000₫.
-67%
Giá: Original price was: 750.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-82%
Giá: Original price was: 1.400.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-75%
Giá: Original price was: 1.000.000₫.Current price is: 250.000₫.
-82%
Giá: Original price was: 1.400.000₫.Current price is: 250.000₫.
-79%
Giá: Original price was: 1.200.000₫.Current price is: 250.000₫.
-81%
Giá: Original price was: 1.300.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-81%
Giá: Original price was: 1.300.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-81%
Giá: Original price was: 1.300.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-83%
Giá: Original price was: 1.500.000₫.Current price is: 250.000₫.
-82%
Giá: Original price was: 1.400.000₫.Current price is: 250.000₫.
-72%
Giá: Original price was: 900.000₫.Current price is: 250.000₫.
-72%
Giá: Original price was: 900.000₫.Current price is: 250.000₫.
-72%
Giá: Original price was: 900.000₫.Current price is: 250.000₫.
-72%
Giá: Original price was: 900.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-97%
Giá: Original price was: 8.500.000₫.Current price is: 250.000₫.
-71%
Giá: Original price was: 850.000₫.Current price is: 250.000₫.
-71%
Giá: Original price was: 850.000₫.Current price is: 250.000₫.
-79%
Giá: Original price was: 1.200.000₫.Current price is: 250.000₫.
-75%
Giá: Original price was: 1.000.000₫.Current price is: 250.000₫.
-75%
Giá: Original price was: 1.000.000₫.Current price is: 250.000₫.
-82%
Giá: Original price was: 1.400.000₫.Current price is: 250.000₫.
-88%
Giá: Original price was: 2.000.000₫.Current price is: 250.000₫.
-83%
Giá: Original price was: 1.500.000₫.Current price is: 250.000₫.
-83%
Giá: Original price was: 1.500.000₫.Current price is: 250.000₫.
-72%
Giá: Original price was: 900.000₫.Current price is: 250.000₫.
-82%
Giá: Original price was: 1.400.000₫.Current price is: 250.000₫.
-82%
Giá: Original price was: 1.400.000₫.Current price is: 250.000₫.
-75%
Giá: Original price was: 1.000.000₫.Current price is: 250.000₫.
-82%
Giá: Original price was: 1.400.000₫.Current price is: 250.000₫.
-83%
Giá: Original price was: 1.500.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-82%
Giá: Original price was: 1.400.000₫.Current price is: 250.000₫.
-82%
Giá: Original price was: 1.400.000₫.Current price is: 250.000₫.
-82%
Giá: Original price was: 1.400.000₫.Current price is: 250.000₫.
-97%
Giá: Original price was: 8.500.000₫.Current price is: 250.000₫.
-71%
Giá: Original price was: 850.000₫.Current price is: 250.000₫.
-71%
Giá: Original price was: 850.000₫.Current price is: 250.000₫.
-84%
Giá: Original price was: 1.600.000₫.Current price is: 250.000₫.
-75%
Giá: Original price was: 1.000.000₫.Current price is: 250.000₫.
-81%
Giá: Original price was: 1.300.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-97%
Giá: Original price was: 8.500.000₫.Current price is: 250.000₫.
-82%
Giá: Original price was: 1.400.000₫.Current price is: 250.000₫.
-82%
Giá: Original price was: 1.400.000₫.Current price is: 250.000₫.
-81%
Giá: Original price was: 1.300.000₫.Current price is: 250.000₫.
-81%
Giá: Original price was: 1.300.000₫.Current price is: 250.000₫.
-82%
Giá: Original price was: 1.400.000₫.Current price is: 250.000₫.
-79%
Giá: Original price was: 1.200.000₫.Current price is: 250.000₫.
-75%
Giá: Original price was: 1.000.000₫.Current price is: 250.000₫.
-83%
Giá: Original price was: 1.500.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-81%
Giá: Original price was: 1.300.000₫.Current price is: 250.000₫.
-81%
Giá: Original price was: 1.300.000₫.Current price is: 250.000₫.
-81%
Giá: Original price was: 1.300.000₫.Current price is: 250.000₫.
-79%
Giá: Original price was: 1.200.000₫.Current price is: 250.000₫.
-83%
Giá: Original price was: 1.500.000₫.Current price is: 250.000₫.
-74%
Giá: Original price was: 950.000₫.Current price is: 250.000₫.
-82%
Giá: Original price was: 1.400.000₫.Current price is: 250.000₫.
-82%
Giá: Original price was: 1.400.000₫.Current price is: 250.000₫.
-67%
Giá: Original price was: 750.000₫.Current price is: 250.000₫.
-72%
Giá: Original price was: 900.000₫.Current price is: 250.000₫.
-72%
Giá: Original price was: 900.000₫.Current price is: 250.000₫.
-82%
Giá: Original price was: 1.400.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-82%
Giá: Original price was: 1.400.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-81%
Giá: Original price was: 1.300.000₫.Current price is: 250.000₫.
-81%
Giá: Original price was: 1.300.000₫.Current price is: 250.000₫.
-81%
Giá: Original price was: 1.300.000₫.Current price is: 250.000₫.
-81%
Giá: Original price was: 1.300.000₫.Current price is: 250.000₫.
-81%
Giá: Original price was: 1.300.000₫.Current price is: 250.000₫.
-81%
Giá: Original price was: 1.300.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-82%
Giá: Original price was: 1.400.000₫.Current price is: 250.000₫.
-72%
Giá: Original price was: 900.000₫.Current price is: 250.000₫.
-82%
Giá: Original price was: 1.400.000₫.Current price is: 250.000₫.
-79%
Giá: Original price was: 1.200.000₫.Current price is: 250.000₫.
-72%
Giá: Original price was: 900.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-97%
Giá: Original price was: 8.500.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-81%
Giá: Original price was: 1.300.000₫.Current price is: 250.000₫.
-81%
Giá: Original price was: 1.300.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-72%
Giá: Original price was: 900.000₫.Current price is: 250.000₫.
-79%
Giá: Original price was: 1.200.000₫.Current price is: 250.000₫.
-79%
Giá: Original price was: 1.200.000₫.Current price is: 250.000₫.
-69%
Giá: Original price was: 800.000₫.Current price is: 250.000₫.
-64%
Giá: Original price was: 700.000₫.Current price is: 250.000₫.
-75%
Giá: Original price was: 1.000.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-71%
Giá: Original price was: 850.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-64%
Giá: Original price was: 700.000₫.Current price is: 250.000₫.
-97%
Giá: Original price was: 8.500.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-81%
Giá: Original price was: 1.300.000₫.Current price is: 250.000₫.
-69%
Giá: Original price was: 800.000₫.Current price is: 250.000₫.
-69%
Giá: Original price was: 800.000₫.Current price is: 250.000₫.
-69%
Giá: Original price was: 800.000₫.Current price is: 250.000₫.
-67%
Giá: Original price was: 750.000₫.Current price is: 250.000₫.
-67%
Giá: Original price was: 750.000₫.Current price is: 250.000₫.
-58%
Giá: Original price was: 600.000₫.Current price is: 250.000₫.
-67%
Giá: Original price was: 750.000₫.Current price is: 250.000₫.
-83%
Giá: Original price was: 1.500.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-83%
Giá: Original price was: 1.500.000₫.Current price is: 250.000₫.
-74%
Giá: Original price was: 950.000₫.Current price is: 250.000₫.
-97%
Giá: Original price was: 8.500.000₫.Current price is: 250.000₫.
-74%
Giá: Original price was: 950.000₫.Current price is: 250.000₫.
-71%
Giá: Original price was: 850.000₫.Current price is: 250.000₫.
-71%
Giá: Original price was: 850.000₫.Current price is: 250.000₫.
-79%
Giá: Original price was: 1.200.000₫.Current price is: 250.000₫.
-79%
Giá: Original price was: 1.200.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-81%
Giá: Original price was: 1.300.000₫.Current price is: 250.000₫.
-79%
Giá: Original price was: 1.200.000₫.Current price is: 250.000₫.
-79%
Giá: Original price was: 1.200.000₫.Current price is: 250.000₫.
-74%
Giá: Original price was: 950.000₫.Current price is: 250.000₫.
-97%
Giá: Original price was: 8.500.000₫.Current price is: 250.000₫.
-82%
Giá: Original price was: 1.400.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-82%
Giá: Original price was: 1.400.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-81%
Giá: Original price was: 1.300.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-81%
Giá: Original price was: 1.300.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-81%
Giá: Original price was: 1.300.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-79%
Giá: Original price was: 1.200.000₫.Current price is: 250.000₫.
-71%
Giá: Original price was: 850.000₫.Current price is: 250.000₫.
-81%
Giá: Original price was: 1.300.000₫.Current price is: 250.000₫.
-81%
Giá: Original price was: 1.300.000₫.Current price is: 250.000₫.
-74%
Giá: Original price was: 950.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-71%
Giá: Original price was: 850.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-67%
Giá: Original price was: 750.000₫.Current price is: 250.000₫.
-83%
Giá: Original price was: 1.500.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-97%
Giá: Original price was: 8.500.000₫.Current price is: 250.000₫.
-74%
Giá: Original price was: 950.000₫.Current price is: 250.000₫.
-71%
Giá: Original price was: 850.000₫.Current price is: 250.000₫.
-79%
Giá: Original price was: 1.200.000₫.Current price is: 250.000₫.
-79%
Giá: Original price was: 1.200.000₫.Current price is: 250.000₫.
-75%
Giá: Original price was: 1.000.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.
-74%
Giá: Original price was: 950.000₫.Current price is: 250.000₫.
-77%
Giá: Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 250.000₫.

Mua Theme Rẻ ,Theme WordPress Giá Rẻ Uy Tín

Bạn là một cá nhân hay doanh nghiệp đang cần một giao diện wp bán hàng Online giá rẻ , hay bạn mong muốn  một Website để quảng báo về Doanh nghiệp trên Google hoặc Website đối tác để mọi người cùng biết về? Việc thuê một công ty hay cá nhân thực hiện việc thiết kế Web với chi phí tốn kém hàng triệu (hoặc vài chục triệu) đồng mà đôi khi lại có rủi ro không lường trước được.

Bạn là người mới tìm hiểu về Theme WordPress đang phân vân không biết chọn mua Theme WordPress như nào vừa hiệu quả mà lại tiết kiệm chi phí nhất, đừng lo lắng, đó không phải là những mối bận tâm của bạn sau khi đọc hết bài viết bên dưới.

Themere.net tự hào là một trong những nhà cung cấp hàng đầu về theme WordPress giá rẻ, nơi mà chất lượng và giá cả luôn đi đôi với nhau. Khi tìm kiếm theme wp giá rẻ, khách hàng không chỉ quan tâm đến mức giá phải chăng mà còn chú trọng đến chất lượng và khả năng tối ưu hóa SEO, đây là hai yếu tố mà Themere.net luôn cam kết thực hiện một cách nghiêm túc. Với một kho theme đa dạng, phong phú bao gồm các ngành nghề như bán hàng, bất động sản, nội thất, mỹ phẩm, điện máy, điện thoại, laptop, cây cảnh, đồ bảo hộ lao động, dịch vụ internet, du học, ngân hàng, kế toán, nhà hàng, khách sạn, y tế, thời trang, du lịch, xây dựng, và kiến trúc, ThemeRe.net tự tin có thể đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, từ cá nhân, doanh nghiệp nhỏ đến các tổ chức lớn.

Giới thiệu về Theme WordPress Giá Rẻ

Theme Rẻ là mẫu giao diện wp việt hóa lên demo và backup về bán giá rẻ nhằm giúp cho anh em thiết kế web giảm bớt chi phí và thời gian thiết kết ,theme wp giá rẻ này được tạo trên nền tảng mã nguồn mở WordPress. Hiện tại có rất nhiều Website đang sử dụng WordPress làm nền tảng, đương nhiên đang đứng top trên công cụ tìm kiếm google là điều không hề hiếm gặp. Theme WordPress Giá rẻ giờ đây giữ vai trò kết nối doanh nghiệp của bạn tới gần khách hàng nhất, nó có thể thiết kế ra nhiều mẫu giao diện Website đẹp mắt phục vụ đủ thể loại ngành nghề như Theme wp bán hàng giá rẻ, theme wp thời trang, bất động sản, ô tô, kiến trúc, xây dựng, du lịch, giới thiệu công ty, Landing Pages,…

Không chỉ cung cấp theme WordPress giá rẻ, chúng tôi còn đảm bảo rằng mỗi theme được thiết kế với sự tinh tế, dễ dàng tùy chỉnh, và tối ưu cho tất cả các thiết bị, từ máy tính để bàn đến di động, giúp website của bạn luôn thân thiện với người dùng và dễ dàng được các công cụ tìm kiếm đánh giá cao. Sự hài lòng của khách hàng là ưu tiên hàng đầu tại ThemeRe.net, và chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ khách hàng trong mọi quá trình từ lựa chọn theme phù hợp nhất cho dự án của mình đến khi website hoàn thành và vận hành mượt mà.

Chỉ với 250.000đ là bạn có thể sở hữu 1 theme full chuẩn seo ,bạn chỉ cần thay đổi nội dung là bàn giao với khách hàng ,tiết kiệm 70% thời gian và tiền bạc khi thiết kế mới hoàn toàn,áp dụng cho những khách hàng dể tính ,những khách hàng cần có website để giới thiệu sản phẩm …

Thấy được nhiều khách hàng có xu hướng tiếp cận những công nghệ đơn giản hiệu quả, đặc biệt là dễ sử dụng, Themere.net liên tục cho ra mắt những Theme WordPress rẻ đẹp mắt, đa dạng ngành nghề cho bạn lựa chọn. Không chỉ có vậy, rất nhiều doanh nghiệp vừa và lớn cũng chọn Theme wp làm nơi gửi gắm sự nghiệp kinh doanh, và họ tìm đến chúng tôi. Với kho Theme WordPress giá rẻ được việt hóa chuẩn seo, thân thiện với mọi thiết bị di động, máy tính bảng,… giao diện đẹp, chuyên nghiệp sẽ làm quý khách hàng hài lòng.

Tại sao nên mua Theme wordpress tại theme rẻ ?

Nếu bạn thuê một đơn vị thiết kế Website thì chi phí cần bỏ ra không hề nhỏ, từ 5 – 10 triệu đồng cho một Website hoàn chỉnh, thâm chí lên đến vài chục / trăm triệu là điều hết sức bình thường, tùy thuộc vào tính năng bạn muốn có. Trong quá trình thiết kế bạn phải chờ đợi cả tháng trời thậm chí kết quả đạt được không như mong muốn, đã thế thuê phải cá nhân, đơn vị không uy tín, thiếu đàng hoàng làm tiền mất tật mang. Rất may đó là bạn chỉ cần bỏ một số tiền chưa tới một phần năm giá đi thuê thiết kế Web là có thể sở hữu ngay lập tức một Theme vô cùng đẹp. Đến với themere.net chúng tôi đưa ra Giá cả rất hợp lý, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức rất nhiều, không cần phải đi tự mày mò thiết kế từng tí một, bạn hãy giành trí tuệ của mình vào các việc khác thiết thực hơn như SEO, bán hàng, chạy quảng cáo,…

Mua Theme WordPress Rẻ bạn cũng loại trừ một khả năng rất nhiều người gặp phải đó chính là thuê phải một bên làm dịch vụ thiết kế web không đứng đắn, họ có thể ngon ngọt lúc đầu, nhưng quãng thời gian sau đó bạn phải nài nỉ từng tí một, đôi khi những gì nhận được đó chỉ là lời hứa hẹn. Themere.net là địa chỉ Mua Theme rẻ uy tín, chất lượng, được rất nhiều anh em ủng hộ từ trước tới nay. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Khi bạn mua Theme wordpress sẽ được cung cấp mã nguồn ngay lập tứcsau khi thanh toán ,hoàn toàn tự động trong khoảng 10 giây theme sẻ tự động gửi về mail mà không có sự chậm trễ nào.

Các tính năng – lợi ích khi Mua Theme WordPress giá rẻ tại Themere.net

 • Giao diện wp được thiết kế sẵn sàng sử dụng, giúp tiết kiệm thời gian công sức
 • Các theme flasome của chúng tôi hỗ trợ hầu hết mọi thiết bị như di động, máy tính bảng, tablet, smartphone,…
 • Các bạn có thể tự mình chủ động quản lý mọi thứ liên quan đến Website, không bị phụ thuộc vào bên thứ 3 nào khác
 • Mua Theme wp với giá rẻ hơn nhiều so với việc thuê dịch vụ thiết kế Website, chưa kể việc thuê bên khác làm gặp nhiều rủi ro
 • Nhận ngay Theme wordpress sau khi thanh toán thành công, hỗ trợ cài đặt miễn phí thông qua Ultraview / Teamview
 • Chúng tôi luôn luôn hỗ trợ bạn nếu gặp bất kỳ một khó khăn nào về việc cài đặt và sử dụng Theme.
 • Có nhân viên tư vấn miễn phí chọn mua Theme WordPress giá rẻ phù hợp với doanh nghiệp, loại hình kinh doanh
 • Theme rẻ mà còn linh hoạt, dễ tùy biến, dễ chỉnh sửa, không cần biết code vẫn sử dụng được như một chuyên gia thiết kế web nhiều năm kinh nghiệm
 • Các theme rẻ của chúng tôi xữ dụng trình kéo thả flasome hiện đại nhất (UX Builder) được tích hợp trong mỗi theme, giúp giảm thiểu khối lượng công việc cần làm. Bạn chỉ cần kéo và thả, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
 • Hệ thống quản lý hệ thống kinh doanh với Woocommerce, plugin này được tích hợp sẵn cho mọi Theme bán hàng tại Themere.net, giúp bạn chủ động quản lý được kho hàng, hàng tồn, đơn hàng, thanh toán tự động,…

Một số lợi ích khác khi mua Theme wordpress rẻ tại Themere.net

✅ Miễn phí cài đặt vào Hosting của khách ⭐ Miễn phí cài đặt Giao Diện/Theme vào hosting nếu như bạn chưa biết cách làm qua teamview/ utraview
✅ Kho Theme phong phú hơn 900 theme Hơn 900 theme wordpress giá rẻ đa dạng, giao diện phù hợp mọi ngành nghề mới nhất hiện nay
✅ Theme flasome chất lượng tối ưu nhất ⭐ Theme được code tối ưu, tốc độ tải nhanh, chuẩn SEO 99% là theme flasome  dể xử dụng
✅ Tặng Plugin bản quyền ⭐ Tặng miễn phí Plugin bản quyền cần thiết cho Website WordPress của bạn
✅ Bảo hành trọn đời ⭐ Bảo hành trọn đời khi mua sản phẩm tại themere.net
✅ Cài đặt cho nhiều Web ⭐ Cài đặt thoải mái lên nhiều Website wordpress mà không cần phải mua thêm

Quy trình mua theme TẠI THEME RẺ

quy trình mua theme tại themere.net

Cách mua theme rẻ tại Themere.net

 • Quý khách đăng ký tài khoản tại themere.net
 • Chọn theme mà mình muốn mua add vào giỏ hàng
 • Nhập mã giãm giá nếu có
 • Tiến hành quét mã thanh toán online
 • Sau khi quét mã thành công sẻ hiện link tải và theme rẻ sẻ gửi về mail quý khách sau 5-10s

Hỗ trợ khách hàng theme rẻ 24/7/365

Chỉ cần bỏ ra hơn 200k ,mọi việc khó về giao diện theme wordpress  đã có Theme rẻ lo. Công việc còn lại của bạn là chỉ việc kinh doanh tìm kiếm đối tác và khách hàng.

 • Hỗ trợ khách hàng cài theme giống mẫu lên hosting từ xa qua Teamview, Utraview
 • Hỗ trợ khách hàng cơ bản qua chat Messenger, chat Zalo ,nếu yêu cầu chỉnh sửa theme thì vui lòng gửi thêm phí cafe
 • Hỗ trợ khách hàng thông qua email [email protected]

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI MUA THEME GIÁ RẺ TẠI THEMERE.NET

Theme rẻ là gì ?

Thuật ngữ “theme rẻ” hay còn gọi là theme wp giá rẻ thường được sử dụng để mô tả các giao diện (themes) cho trang web WordPress mà có giá thấp, thường là trong khoảng từ vài trăm nghìn. Những theme này thường được phát triển để đáp ứng nhu cầu của những người dùng có ngân sách hạn chế hoặc đang bắt đầu xây dựng trang web.

Các theme wp rẻ có thể có các đặc điểm như đơn giản, dễ sử dụng, và thường có tính tương thích với các plugin phổ biến. Tuy nhiên, giá thấp cũng có thể đi kèm với một số hạn chế, như ít tính năng tùy chỉnh, hỗ trợ kỹ thuật hạn chế, hoặc không có các tính năng cao cấp như các theme chuyên nghiệp hơn.

Việc chọn theme wp giá rẻ phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của bạn và mức ngân sách bạn có sẵn. Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp nhanh chóng và chi phí hiệu quả để bắt đầu với WordPress, các theme rẻ có thể là lựa chọn phù hợp. Tuy nhiên, nếu bạn có ngân sách lớn hơn và đòi hỏi tính linh hoạt và chức năng cao cấp, bạn có thể muốn xem xét các theme có giá cao hơn.

Việc mua theme giá rẻ có thể mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt là đối với những người mới bắt đầu hoặc có ngân sách hạn chế. Dưới đây là một số lợi ích khi bạn quyết định mua theme WordPress giá rẻ:

Tiết kiệm chi phí:

Theme rẻ thường có giá thành thấp hơn so với các theme cao cấp, giúp bạn tiết kiệm ngân sách khi xây dựng trang web.

Thời gian triển khai nhanh chóng:

Các theme giá rẻ thường được thiết kế để cài đặt và cấu hình một cách nhanh chóng, giúp bạn triển khai trang web một cách đơn giản và hiệu quả.

Dễ sử dụng:

Các theme giá rẻ thường có giao diện đơn giản và dễ sử dụng, đặc biệt là đối với người mới sử dụng WordPress.

Tính tương thích:

Nhiều theme wp giá rẻ được thiết kế để tương thích với các plugin phổ biến, giúp bạn mở rộng chức năng của trang web một cách dễ dàng.

Cập nhật thường xuyên:

Một số theme giá rẻ vẫn được đội ngũ phát triển hỗ trợ và cập nhật thường xuyên để bảo đảm tính bảo mật và tương thích.

Hỗ trợ cộng đồng:

Có thể bạn sẽ tìm thấy sự hỗ trợ từ cộng đồng người dùng trong các diễn đàn WordPress hoặc trang web hỗ trợ, giúp giải quyết vấn đề mà bạn có thể gặp phải.

Lựa chọn đa dạng:

Có nhiều theme giá rẻ có sẵn, từ các loại chủ đề doanh nghiệp đến chủ đề cá nhân, giúp bạn dễ dàng tìm kiếm và chọn lựa.

Tuy nhiên, khi chọn theme giá rẻ, bạn cũng cần lưu ý rằng chúng có thể có một số hạn chế về tính năng và hỗ trợ so với các theme cao cấp. Việc đánh giá kỹ lưỡng và đảm bảo rằng theme đáp ứng đúng nhu cầu của bạn là quan trọng để đảm bảo rằng bạn có trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng.

Themesieudep.com cung cấp một bộ sưu tập đa dạng các theme WordPress, từ các chủ đề doanh nghiệp đến chủ đề cá nhân và blog. Tất cả các theme đều được thiết kế chuyên nghiệp với chất lượng cao, đảm bảo trang web của bạn sẽ có giao diện thú vị và chức năng mạnh mẽ.

Themesieudep.com không chỉ cung cấp các sản phẩm chất lượng mà còn cam kết đến sự hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp. Đội ngũ hỗ trợ luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và hỗ trợ bạn khi gặp vấn đề trong quá trình sử dụng theme.

Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp nhanh chóng và tiết kiệm thời gian, việc mua theme có thể là lựa chọn tốt. Các theme trả phí thường đi kèm với nhiều tính năng và giao diện đẹp, giúp bạn nhanh chóng có được trang web theo mong muốn mà không cần phải xây dựng từ đầu.

Nếu bạn mới tìm hiểu WordPress và muốn có trang web nhanh chóng mà không cần phải làm quá nhiều tùy chỉnh, mua theme có thể là một lựa chọn hợp lý.

Có nhiều theme WordPress giá rẻ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, nhưng mức độ hỗ trợ có thể khác nhau tùy thuộc vào nhà phát triển hoặc công ty phát triển theme.thường thì có support utraview cài lên y chang demo ,còn support chi tiết hơn thì tính theo phí thỏa thuận

Theme wordpress đã lên demo cho các bạn trải nghiệm thực tế,nếu thấy ok thì mới mua ,ngoại trừ trường hợp up theme lên lổi mà admin ko có hướng khắc phục dc lổi thì có thể được đổi theme khác

Theme chúng tôi là theme việt hóa ,bạn có thể sài bao nhiêu web tùy ý ,không có giới hạn.

Việc chỉnh sửa theme WordPress có thể tốn kém hoặc không tùy thuộc vào phạm vi và độ phức tạp của công việc bạn muốn thực hiện

Nếu bạn chỉ muốn thực hiện những thay đổi cơ bản như thay đổi màu sắc, phông chữ, logo, và layout, đó thường là những công việc không đòi hỏi nhiều chi phí chỉ 100-200.000đ

Nếu bạn muốn tùy chỉnh hoàn toàn giao diện, thêm các chức năng độc đáo và không giới hạn về thiết kế thì bạn hãy liê hệ với zalo bên dưới ,chúng tôi sẻ báo giá cho bạn rẻ nhất có thể

Đa số theme rẻ đã tối ưu cơ bản tuy nhiên do số lượng demo lớn không cài plugin cache và chạy chung 1 server nên tốc độ web demo sẻ chậm ,Các bạn về up lên host riêng sẻ nhanh hơn nhiều và cài thêm plugin cache như wp-rocket hoặc litespeed ,chúc các bạn thành công

góc chia sẻ kinh nghiệm

Hướng dẫn up theme lên website với All-in-One sau khi mua theme

Bước 1 : các bạn nên cài đặt 1 website wordpress mới hoàn toàn. các...

Hướng dẩn Đổi mật khẩu admin website trong phpmyadmin

Có nhiều trường hợp khi tạo web người thân quen quên mật khẩu đăng nhập admin wordpress đúng không? Thường chúng ta ấn vào chữ “quên mật...